IQ Twojego domu

Często w filmach science-ficiton spotkać się można z budynkami, które sterowane są w sposób zdalny, poprzez polecenia głosowe i są odpowiednio zaprogramowane. Fikcja zamieniła się w rzeczywistość, gdy w latach 70 pojawiła się koncepcja jaką jest inteligentny budynek – twór na miarę XXI wieku.
Na obszarze nieruchomości działa system zarządzania budynkiem, który pozwala na przystosowywanie pomieszczeń do konkretnych celów w sposób całkowicie zautomatyzowany. Urządzenia w inteligentnym budynku wymieniają się informacjami, kontrolują wzajemnie oraz usprawniają ogólną pracę zarówno poszczególnych elementów jak i całego układu. Działając razem skutecznie podnoszą komfort przebywania w budynku, minimalizują ryzyko włamania oraz doprowadzają do efektywnego użycia energii elektrycznej.

Moduły sterujące

Co ciekawe, inteligentny dom może być sterowany zarówno wtedy, gdy przebywamy w środku jak i zdalnie – wystarczy wyposażyć się w moduł sterujący.
Inteligentny budynek jest gwarancją bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. W czasie nieobecności sterowniki dają pozorne wrażenie przebywania osób w środku – na przykład okresowo włączając i wyłączając światło. Czujniki odpowiedzialne za kontrolowanie wysokości temperatury wewnątrz pomieszczeń, razem z detektorami dymu i gazu natychmiast alarmują o niepokojącej sytuacji takiej jak pożar lub podwyższone stężenie dwutlenku węgla w powietrzu.

Systemy automatyczne

System czujników ruchu oraz tryskaczy umożliwia niemal natychmiastową reakcję.
Instalacja systemu do zarządzania oświetleniem działać będzie poprzez określenie naszej obecności w danym pomieszczeniu. Skutkuje to rzeczywistym oszczędzeniem kosztów związanych z wydatkami na prąd. Komfort przebywania w budynku wspomaga również system kontrolujący temperaturę w jego wnętrzu.  Jeżeli temperatura będzie inna od ustalonej, włączone zostaną grzejniki lub klimatyzacja.
Zautomatyzowany budynek samodzielnie przystosowuje się do stawianych mu wymogów. Na podstawie obserwacji codziennych zwyczajów lub poprzez zwykle zaprogramowanie inteligentny budynek będzie wiedział jak zareagować w danej sytuacji.